Marinex International

20 lat BADAŃ NAUKOWYCH NAD EFEKTAMI ODŻYWIANIA ZGODNEGO Z GENETYKĄ I FIZJOLOGIĄ ORGANIZMU CZŁOWIEKA

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii pacjentów

   infekcje    nowotwory    RZS    łuszczyca    alergia    choroba wieńcowa    schizofrenia

20 lat BADAŃ NAUKOWYCH NAD EFEKTAMI ODŻYWIANIA ZGODNEGO Z GENETYKĄ I FIZJOLOGIĄ ORGANIZMU CZŁOWIEKA

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii pacjentów

   infekcje    nowotwory    RZS    łuszczyca    alergia    choroba wieńcowa    schizofrenia

Rekomendacja żywieniowa w Chorobach Onkologicznych

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak przełomowe informacje przekazujemy poniżej Pacjentom onkologicznym.

Pierwsza oficjalna Rekomendacja Żywieniowa w Chorobach Nowotworowych - efekt interwencji żywieniowej u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca, przeprowadzonej przez zespół lekarzy i dietetyczek Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

W trakcie interwencji żywieniowej 50 ml dziennie BioMarine®Medical zaobserwowałyśmy:

  • poprawę kondycji organizmu, pozwalającą na zastosowanie właściwego cyklu chemioterapii;
  • utrzymanie się dobrych wyników morfologii, które dopuszczały pacjentów do kolejnych cykli chemioterapii;
  • ustąpienie objawów depresji;
  • poprawienie się apetytu, nie było znaczącej utraty wagi;
  • poprawienie się kolorytu skóry, wzmocniły się włosy i paznokcie;
  • dodatkowym efektem, obserwowanym u części pacjentów stosujących równolegle z leczeniem medycznym interwencję żywieniową, było zmniejszenie się masy guza, co uwidoczniło w badaniach obrazowych.

BioMarine®Medical to jedyna tak kompletna kompozycja tłuszczów, niezbędnych Organizmowi Człowieka i jego Systemom Obronno-Regeneracyjnym do uzyskania genetycznej i fizjologicznej budowy i działania, oraz wytworzenia efektów chroniących jego zdrowie i życie, dlatego nie ma dla niego odpowiedników.

To wyniki pierwszej na świecie interwencji żywieniowej u Pacjentów onkologicznych z zaawansowanym rakiem płuca (stadium III a i III b, oraz IV), którzy przyjmowali 3 rodzaje olejów rybich w postaci żywności medycznej BioMarine®Medical, która jest jedynym źródłem tak kompletnej, naturalnej kompozycji tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych.

Na podstawie wyników jakie uzyskiwali Pacjenci, Zespół Dietetyków Klinicznych opracował tą pierwsza oficjalna Rekomendację Żywieniową w Chorobach Nowotworowych.

ŹRÓDŁO EFEKTÓW

Efekty te wytworzył Organizm Pacjentów, ponieważ otrzymał kompozycję tłuszczów zgodnych z jego genetycznym i fizjologicznym zapotrzebowaniem:

 Szpik kostny czerwony*

65,8% tłuszczu

 Mózg (istota biała)*

57,5% tłuszczu

 Serce*

34,5% tłuszczu

 Wątroba*

28,7% tłuszczu

* % suchej masy

Pacjenci przyjmowali żywność specjalnego przeznaczenia medycznego - BioMarine®Medical - kompozycję 3 rodzajów biologicznych olejów rybich:

+

+

Dysponując tą jedyną tak kompletną kompozycją tłuszczów, Organizm uruchomił szereg genetycznych i fizjologicznych procesów obronno-regeneracyjnych, które doprowadziły do powstania tak poważnych efektów opisanych w prezentowanej tutaj Rekomendacji Żywieniowej.

WNIOSKI

Chociaż w badaniu udział wzięli Pacjenci z rakiem płuc, zalecenia te odnoszą się do wszystkich pacjentów chorujących na nowotwory.

Dlaczego?

Problemy, na jakie wskazali eksperci dotyczą niemal 50% Pacjentów z nowotworami litymi i prawie wszystkich chorych zmagających się z białaczką i chłoniakami.

Skuteczność zapobiegania i leczenia chorób nie może opierać się wyłącznie na lekach i terapiach. Przede wszystkim musimy zaspokoić genetyczne i fizjologiczne potrzeby odżywcze organizmu i jego systemów obronno-regeneracyjnych - odpornościowego, krwiotwórczego, przeciwzapalnego i odnowy komórkowej. Dopóki nie zaczną działać w pełni swoich genetycznych i fizjologicznych możliwości, dotąd choroby będą nas pokonywały.

ZAUFANIE BUDUJEMY BADANIAMI NAUKOWYMI

MARINEX od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe nad poznaniem genetycznego i fizjologicznego zapotrzebowania Organizmu Człowieka na składniki budulcowe. W tym celu przeprowadziliśmy 44 wieloośrodkowe i wielokierunkowe badania naukowe u Pacjentów chorujących z powodu: nowotworów, infekcji, RZS, łuszczycy, alergii, choroby wieńcowej, schizofrenii i depresji.

To dzięki nim dokonaliśmy ważnych odkryć w immunologii, kardiologii i neurologii. Dlatego wiemy, że najpoważniejsze efekty decydujące o skuteczności bezpieczeństwie zapobiegania i eliminacji chorób, wytwarza genetycznie i fizjologicznie działający Organizm Człowieka.

Jeżeli chcesz pomóc w ratowaniu zdrowia i życia bliskim Tobie osobom „Wyślij Stronę”.