Ilość tłuszczów

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą?

Kondycja organizmu

Aktywność fizyczna

Zapotrzebowanie energetyczne

Ile kalorii powinna spożywać dziennie osoba o masie ciała 75 kg?

Jaki % tych kalorii powinien pochodzić z tłuszczów?

Ile kalorii powinno być dostarczane z tłuszczów?

Jakiej ilości tłuszczu ta liczba kalorii odpowiada?

Ile to gram tłuszczu na kg masy ciała?

Ile z tych tłuszczów powinien dostarczać BioMarine®Medical?

osoba zdrowa

znikoma

24 kcal na kg masy ciała

1 800 kcal

30%

540 kcal

60 g

0,8 g na kg masy ciała

50% (co odpowiada 30 ml BioMarine®Medical)

osoba przewlekle chora

35 kcal na kg masy ciała

2 652 kcal

40%

1050 kcal

117 g

1,5 g na kg masy ciała

50%-60% (co odpowiada min. 60 ml BioMarine®Medical)

osoba z ciężkim niedożywieniem i wyniszczeniem

45 kcal na kg masy ciała

3 375 kcal

50%

1700 kcal

190 g

2,5 g na kg masy ciała

60%-70% (co odpowiada min. 100 ml BioMarine®Medical)

Przyjmuje się, że osoba zdrowa, o znikomej aktywności fizycznej, powinna przyjmować 24 kcal na kg masy ciała. A zatem podstawowe zapotrzebowanie kaloryczne dla dorosłej osoby o masie ciała równej 75 kg wynosi więc 1800 kcal.

Organizm osoby walczącej z chorobą potrzebuje znacznie więcej energii – zarówno do walki z chorobą, jak i uruchomienia procesów regeneracyjnych.

Uważa się, że osoby chorujące przewlekle (m.in. na choroby autoimmunologiczne czy choroby nowotworowe przebiegające bez wyniszczenia nowotworowego) dziennie potrzebują 35 kcal na kg masy ciała (dla pacjenta o masie ciała 75 kg daje to wartość 2 625 kcal). W niektórych skrajnych przypadkach, przebiegających z ciężkim niedożywieniem i wyniszczeniem, wartość ta sięga nawet 45 kcal na kg masy ciała.

Jaką część tej energii powinniśmy dostarczać z tłuszczami?

Według obecnych standardów tłuszcze w diecie osoby chorującej przewlekle powinny stanowić średnio 45% zapotrzebowania kalorycznego. Dla porównania - w diecie zdrowego człowieka jest to 30%.

Kondycja organizmu

Zapotrzebowanie energetyczne na tłuszcze

osoba zdrowa

30% energii

osoba przewlekle chora

45% energii

Spójrzmy zatem, jaką część wyliczonego wcześniej zapotrzebowania kalorycznego powinno być dostarczane w postaci tłuszczów.

40% z 2 625 kcal to 1 050 kcal tłuszczu.

1 g tłuszczu dostarcza 9 kcal, czyli aby dostarczyć 1 050 kcal w postaci tłuszczów powinniśmy spożywać ich 117 g.

Zakładając, że obliczenia te dotyczą osoby o masie ciała 75 kg, na każdy kilogram masy ciała organizm potrzebuje 1,5 g tłuszczów.

Tłuszcze spożywane z codzienną dietą dzielą się na „dobre” i „złe”. Te nieprawidłowe, pochodzące z czerwonego mięsa, żywności przetworzonej, olejów roślinnych są wykorzystywane wyłącznie jako źródło energii. Powinny być dostarczane w jak najmniejszych ilościach, ponieważ, jeśli jest ich za dużo, organizm nie jest ich w stanie zużyć na bieżące potrzeby i wtedy odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej, prowadząc do rozwoju nadwagi, otyłości, cukrzycy, chorób kardiologicznych i wielu innych schorzeń.

Aby zrównoważyć te niekorzystne efekty uruchamiane po dostarczeniu organizmowi „złych” tłuszczów, dobre - budulcowe (czyli tłuszcze złożone i wyższe kwasy tłuszczowe: alkiloglicerole, skwalen, wielonienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3) powinny stanowić co najmniej 50% wszystkich tłuszczów w diecie.

Kondycja organizmu

Zapotrzebowanie na tłuszcze energetyczne

Zapotrzebowanie na tłuszcze budulcowe

osoba zdrowa

50% energii z tłuszczyów

50% energii z tłuszczów

osoba przewlekle chora

20 - 45 % energii z tłuszczów

55 - 80% energii z tłuszczów

Jedynym i unikatowym, chronionym europejskim patentem połączeniem tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych, niezbędnych do genetycznego i fizjologicznego funkcjonowania podstawowych systemów obronno-regeneracyjnych organizmu człowieka jest BioMarine®Medical.

Ustalono, że pacjent ważący 75 kg chorujący przewlekle potrzebuje 117 g tłuszczu ogółem. Do zapewnienia genetycznego i fizjologicznego funkcjonowania podstawowych systemów obronno-regeneracyjnych organizmu przynajmniej połowa z tego powinna pochodzić z BioMarine®Medical. Daje nam to ilość 63 ml BioMarine®Medical.

Firma Marinex International w ciągu 20 lat pracy badawczej przeprowadziła ponad 40 badań naukowych u pacjentów. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu udało nam się doprowadzić do ustalenia optymalnej dawki tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczów, których potrzebuje organizm walczący z chorobą.

1
2

Jeżeli chcesz pomóc w ratowaniu zdrowia i życia bliskim Tobie osobom „Wyślij Stronę”.